Viktigt inför showsäsongen!

7 maj 2024

Vill man ställa ut sin häst på någon utställning (ECAHO anknuten) krävs att intyget "Ärftliga sjukdomar" är ifylld av veterinär. Intyget avser över/under-bett och klapphingst.

Den nya regeln började att gälla från och med 1 Augusti 2023.
Mer info finns att läsa på ECAHO's hemsida.

Kopia på intyget ska skickas in i samband med anmälan till utställningen.

Utdrag från BLUE BOOK 2023

a) Overbite/underbite
Overbite/underbite of more than 1 width of tooth is not permitted. Horses 12 months old and older cannot compete unless they have a veterinary certificate to verify that they do not have overbite/underbite.

b) Cryptorchidism
Colts 24 months old and older or stallions cannot compete unless they have a veterinary certificate to verify that they do not have cryptorchidism. If the colt’s condition changes, and upon a completed veterinary certificate, the horse is then eligible to compete.

crossmenu