Avel

I dag är det fritt att avla som man vill och det finns inga laghinder utom i de fall då aveln kan innebära ett lidande. Enligt Jordbruksverket får avel får inte medföra lidande för hästarna. All avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

Ärftliga sjukdomarSLU - Härstamningkontroll och tester för genetiska sjukdomar

Mer information om ärftliga sjukdomar finns på WAHO's hemsida.

crossmenu