Om SAHF

Bakgrund

Svenska Arabhästföreningen, SAHF, bildades den 20 november 1964 när 23 personer samlades på Svaneholms Slott. Föreningens förste ordförande blev greve Claes Lewenhaupt, som också är en av dem som verkade för bildandet av WAHO (World Arabian Horse Organization).

Som vice ordförande valdes Erik Philip Sørensen, sekreterare Erik Erlandsson och kassör Bertil Ahrenbeck. Två år senare avhölls den första Riksutställningen och platsen var Flyinge. Stochampion tilldelades då Diara Mokka PL och hingstchampion Exelsjor PL.


SAHF:s huvudändamål är att i första hand vara en avelsförening och i och med detta arbeta med:

  • Riksutställningen - förutom en show är det också ett avelsfönster.
  • Hingstcertifiering - att se till att den fortsätter att utvecklas.
  • SAM - tidningen för våra medlemmar som rapporterar från alla discipliner.
  • Utveckla arabhästens tillgång till sportevenemang såsom Sportcupen.
  • Stödja och vara rådgivande till Registraturen ARAB i avelsfrågor.
  • Ordna utbildningar och seminarier - i olika ämnen.
  • Stödja uppfödare så mycket vi kan.
  • Stödja lokala tävlingar och utställningar i SAHF:s namn.
crossmenu