Sommarpremieringar

På en sommarpremiering bedöms hästen av en exteriör-domare, premieringsförrättare.
Beroende på hästens ålder kan bruksprov utföras för att visa att den är välhanterad och har
ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på hästens ras.
Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk
hästavel. Hästen bedöms exteriört både på utställning och på sommarpremiering. Skillnaden
mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn
till härstamning och hästens avelsvärde1.

Hästens exteriör bedöms på sommarpremiering genom fem bedömningspunkter:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur
 • korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Avelsvärdering av ston kan endast ske på sommarpremiering. Ston, beroende på ålder,
tilldelas kvalitetsklass och/eller avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en
kvalitetsklass.

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng exteriört
 • Klass II – 35-37 poäng exteriört
 • Klass III – 30-34 poäng exteriört

Treåriga ston som tilldelats 40 poäng (med ingen delpoäng under 7) eller mer tilldelas
Avelsdiplom.

Avelsvärdering av ston och unghästar kan ske av de raser vars avelsorganisation så beslutat.
Regler för detta anges i respektive avelsorganisations storeglemente. Avelsvärderingen kan
göras av avelsorganisationen efter exteriörbedömning och tilldelad kvalitetsklass på
premieringen och ev genomfört rid/körprov.

Detta kräver att hästägaren skickar in resultat från premieringen till avelsorganisationen och ”ansöker” om avelsvärdering i efterhand. Varje avelsorganisation ansvarar för att aktuellt reglemente är premieringsförrättaren tillhanda i god tid före premieringssäsongen.

Nytt sedan 1 Augusti 2023 är att intyg för över/under-bett ska vara påskrivet av veterinär och ska skickas in i samband med anmälan till sommarpremieringen. Om hästen visas utan uppvisat intyg blir hästen bedömd exteriört men ej noterad som godkänd och får därmed ingen klassindelning (klass I, II eller III utifrån exteriörpoäng).

 1. Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet.
  Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och
  häst/ponnyavelsföreningar
  .

  Avelsvärdering – en bedömning av hästens avelsvärde utifrån exteriör, härstamning, brukbarhet och
  avkommor om sådana finns. Bedömningen görs mot rasstandard och fastställt reglemente. En
  avelsvärdering för ston kallas sommarpremiering. Dessa sker på ett 30-tal platser runt om i landet
  under juli till september.
  ↩︎
crossmenu