Sport


Inom svensk ridsport är hästrasen ung, men visar oanade möjligheter som tävlingshäst i alla kategorier. Genom sina fysiska förutsättningar och sin mentala förmåga till anpassning tycks den "vara född" till det moderna samhällets krav på en sporthäst. Dessutom har arabhästen en klar tendens att bli äldre än andra hästraser, även på tävlingsbanorna. Återigen ett bevis på att arabhästen fortfarande i generna bär arvet av sitt ursprung vidare.


crossmenu