Get Adobe Flash player

Jordbruksverket informerar om EU:s nya djurhälsförordning


Jordbruksverket informerar om att EU:s nya djurhälsoförordning - Animal Health Law (AHL) - börjar gälla den 21 april. Det innebär bl.a. att:

1. Alla hästar som registreras fr o m 21 april 2021 ska chipmärkas med ett chip som är godkänt av Jordbruksverket och har svensk landskod, kod 752. Detta gäller hästar födda i Sverige. Hästar födda i andra länder ska chipmärkas med det landets kod. Vi rekommenderar att alla föl/hästar som chipmärks fr o m nu chipmärks med landskod.

2. Den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, dvs alla hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket senast den 1 oktober. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras. För att registrera hästarna behöver man veta hästens UELN-nummer.

Renrasiga fullblodsaraber födda i Sverige och registrerade hos Arabhästregistraturen kan man ta fram numret på själv. OBS alla avelsorganisationer har sina egna siffer-/bokstavskombinationer, så detta gäller endast hos ARAB. Det är alltid 15 siffror och börjar med 752003. Korsningar registrerade hos ARAB börjar på 752003C. Därefter kommer nollor, antalet beror på hur många siffror det är i FA-nr och sist ska det vara de 3 sista siffrorna i födelseåret. Ex en häst med FA nr 3/03 född 2003, blir 752003000303003. Yngre hästar har numret i sina handlingar.

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig - se https://jordbruksverket.se/AHL

Huvudsponsor

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.