Get Adobe Flash player

ECAHO nytt 30 november 2013

ECAHO utställnings möte i Paris 30 November 2013

1. Frågan om föl skall få visas på A och Title-shows togs återigen upp.

Efter votering skickades ärendet till EC som fastslog att föl inte får visas på A och Title-shows.

2.Frågan om hingstar 3 år och äldre skall ha bett togs återigen upp.

Frågan skickades vidare till EC som beslutade att hingstar 3 år och äldre skall ha bett.

Det betyder att reglerna är de samma som tidigare.

3. Beslutades att Turbo Star - Sweden får hålla en B internationell utställning 2014.

4. Beslutades att rekommendera varje utställningsarrangör att försäkra personer som ingår i utställnings teamet som domare, DC, ringmaster mfl.

5. Beslutades att föreslå Årsmötet att godkänna 3 Title utställningar i Europa och 3 utanför Europa.

6. Önskemål att reglera reglerna så att även "conflict of interest " som gäller domare nu skall gälla även DC.

Dvs ex att DC inte får ställa ut på den utställning som han/hon själv arbetar med.

Nästa möte skall hållas i Doha Qatar i Februari.

Ann Nordén ECAHO representant

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.