Get Adobe Flash player

ECAHO nytt

ECAHO NYTT från Årsmötet i Wien 2013.

1. Anna Stojanowska valdes till ny vice president i ECAHOs Executive Commission. Ingen ny invaldes.

2. Årsmötet godkände specialutställningar - tex Straight Egyptians - att hållas under ECAHOs flagg. Alla specialutställningar skall först godkännas av landets styrelse ( SAHF ) innan förfrågan skickas till ECAHO för slutligt godkännande.

3. Årsmötet godkände att utställningar får dela på poäng för huvud/hals, men det måste stå i propositionen. Detta är frivilligt för organisatören och inte en rekommendation.

4. Beslutades att avhålla Ringmaster-kurser årligen för de Nationella Ringmasters som önskar komma på ECAHOs lista. Dessa skall rekommederas av de nationella styrelserna (SAHF) först.

5. Årsmötet godkände prispengar på ECAHO utställningar. Organisatörer som önskar ha prispengar bör kontakta ECAHOs sekreterare om max summa och vilken procent som skall betalas till ECAHO.

6. Vaccinationer : Om man är osäker på vaccinationer kontakta DC Elisabeth Nilsson 0418-433333 eller gå in på ECAHOs hemsida: www.ecaho.com

ECAHOs representant för Sverige

Ann Nordén


Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.