Get Adobe Flash player

ECAHO nytt maj 2012

Nyheter från ECAHO

1.  Extraordinärt Årsmöte är utlyst att hållas i Bryssel i augusti 2012.

Anledningen är att Presidenten och Executive Committé önskar göra

omstruktureringar för hela ECAHO. närmare detaljer än så har inte getts ännu.

2.  ECAHO har genomfört en Domarkurs, del 1 Level 1 för domare som står

på den Nationella listan. De 15 mest meriterande domarna antogs att delta och resultatet är inte

klart ännu då kursen hölls den 20 - 22 April  i Bryssel.

3. EM - European Championships för Sport Arabians går i Tyskland 10 - 12 Augusti i Zweibrucken.

4. Danmark har ansökt om att få anordna EM for Sport Arabians på Vilhelmsborg 2013.

Detta är ännu inte fastställt av ECAHO.

5.  En DC - kurs kommer att avhållas i Norge i samband med Norwegian International Show i juni.

6. Generalsekreterare Gudrun Waiditschka skall sluta sin tjänst i ECAHO och ny generalsekreterare kommer av allt att döma att komma från Tjeckien.

Ann Nordén - ECAHO representant 

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.