Get Adobe Flash player

ECAHO nytt augusti 2012

Vid ECAHO extra AGM möte i Brussel den 26 augusti vars agenda var att avhandla eventuell ändring av nuvarande "Constitution" gjordes följande överenskommelse:

Efter långa diskussioner huruvida medlemsländerna skulle rösta om ny Constitution enades man om att ta upp frågan på ordinarie AGM - Årsmöte i Wien, mars 2013.

Den nya sekreteraren för ECAHO skickar ut ett frågeformulär till samtliga medlemsländers ordföranden samt ECAHO representant omgående. Formuläret skall diskuteras i respektive styrelse och därefter sändas till ECAHO's
sekreterare. Detta skall ske inom 50 dagar efter det att länderna fått formuläret.

Executive Committé beslutar därefter vilka av punkterna som bör tas upp på ordinarie årsmötet - AGM - och som därefter röstas för eller emot.

Vad handlar det då om - jo Constitution som innehåller alla juridiska regler för ECAHO.

Exempelvis:
Hur ett land blir fullvärdig medlem alternativt associerad medlem ( utan rösträtt )
Hur ett land fråntas sitt medlemsskap
Hur gör ett land som inte önskar vara medlem längre
Hur ordförande väljs - altså Presidenten
Hur de olika komissionerna ( Sport, Registratur, Show ) väljs och på hur lång tid.
Om namnet ECAHO är det korrekta eller inte med tanke på alla arabländer som är fullvärdiga medlemmar.
Detta är bara några exempel på punkter som berörs.

Idén från några länder var att vänta med ändringar - juridiska - tills samtliga länder fått ge sina skriftliga svar och på så sätt ge sitt bidrag.

Constitution är viktig då ECAHO fått stora problem med personer som saksöker ECAHO i de mest olika frågor, oftast med mycket stora belopp och dyra jurister.

Mötet var konstruktivt och kanske en ögonöppnare för många länder som därigenom förhoppningsvis kommer med nya användbara idéer.

ECAHOs representant för Sverige

Ann Nordén

ECAHO nytt maj 2012

Nyheter från ECAHO

1.  Extraordinärt Årsmöte är utlyst att hållas i Bryssel i augusti 2012.

Anledningen är att Presidenten och Executive Committé önskar göra

omstruktureringar för hela ECAHO. närmare detaljer än så har inte getts ännu.

2.  ECAHO har genomfört en Domarkurs, del 1 Level 1 för domare som står

på den Nationella listan. De 15 mest meriterande domarna antogs att delta och resultatet är inte

klart ännu då kursen hölls den 20 - 22 April  i Bryssel.

3. EM - European Championships för Sport Arabians går i Tyskland 10 - 12 Augusti i Zweibrucken.

4. Danmark har ansökt om att få anordna EM for Sport Arabians på Vilhelmsborg 2013.

Detta är ännu inte fastställt av ECAHO.

5.  En DC - kurs kommer att avhållas i Norge i samband med Norwegian International Show i juni.

6. Generalsekreterare Gudrun Waiditschka skall sluta sin tjänst i ECAHO och ny generalsekreterare kommer av allt att döma att komma från Tjeckien.

Ann Nordén - ECAHO representant 

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.