Get Adobe Flash player

Futurity

Regler  

250 kr betalas senast 31 december det år som stoet är dräktig, andra betalningen, 250 kr, betalas senast 31 december det år som fölet är fött och de sista 250 kr betalas vid anmälan till Futurityklass på Riksutställningen.

Betala in 250 SEK per häst till SAHF:s postgiro 67 91 37-0 senast 31 december 

Reglerna i sammandrag:

Den samlade premiepotten delas ut när hästarna är 1 år.

Fördelningen av potten blir för placeringarna 1-3, och det resulterar i en större utdelning.

1. Ägare till deltagande häst betalar 250 kronor senast 31/12 betäckningsåret.

2. Ägare till deltagande häst betalar 250 kronor senast 31/12 födelseåret.

3. Ägare till deltagande häst betalar 250 kronor vid anmälan till Futurityklass.

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.