Get Adobe Flash player

Håkan Mattsson 1953-2018

Det är med sorg vi meddelar att Håkan Mattsson, f.d. ordförande för Svenska Arabhästföreningen, och ordförande för såväl stiftelsen Svenska Arabhästregistret (SAHR) som Svenska Arabhästregistraturen (ARAB) AB, har avlidit den 12 december 2018 efter en kortare tids sjukdom.

Få personer, om någon, har i modern tid varit vår förening till så stor nytta som Håkan. Han var SAHF:s ordförande under de tumultartade år då misskötseln av Svenska Arabhästregistraturen AB uppdagades och har sedan dess oförtrutet och med stort personligt engagemang lett arbetet med att få registraturen på fötter igen.

Tack Håkan för ditt fantastiska engagemang i Svenska arabhästen och SAHF!

 

Med deltagande och saknad,

    Styrelsen för SAHF

 

Huvudsponsor

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.