Get Adobe Flash player

ECAHO nytt 30 november 2013

ECAHO utställnings möte i Paris 30 November 2013

1. Frågan om föl skall få visas på A och Title-shows togs återigen upp.

Efter votering skickades ärendet till EC som fastslog att föl inte får visas på A och Title-shows.

2.Frågan om hingstar 3 år och äldre skall ha bett togs återigen upp.

Frågan skickades vidare till EC som beslutade att hingstar 3 år och äldre skall ha bett.

Det betyder att reglerna är de samma som tidigare.

3. Beslutades att Turbo Star - Sweden får hålla en B internationell utställning 2014.

4. Beslutades att rekommendera varje utställningsarrangör att försäkra personer som ingår i utställnings teamet som domare, DC, ringmaster mfl.

5. Beslutades att föreslå Årsmötet att godkänna 3 Title utställningar i Europa och 3 utanför Europa.

6. Önskemål att reglera reglerna så att även "conflict of interest " som gäller domare nu skall gälla även DC.

Dvs ex att DC inte får ställa ut på den utställning som han/hon själv arbetar med.

Nästa möte skall hållas i Doha Qatar i Februari.

Ann Nordén ECAHO representant

ECAHO nytt 27 september 2013

ECAHO nytt

Möte 27 september i Aachen

1. Det är inte längre obligatoriskt för hingst 3 år och äldre att visas i träns med bett.

Dock skall hingstar som inte är under kontroll diskvalificeras.

2. Nytt är också att föl får visas på utställningar.

3. Nya regler för åringar. För att klassas som åring skall hästen vara minst 6 månader gammal. Åringsklasserna har haft problem då flera föl föds på hösten i många Arabländer. Hästen måste dessutom vara avvand vid framvisningen.

4. Ringmasters kan gå vidareutbildning i ECAHOs regi men anmälningarna skall gå via SAHF s styrelse.

ECAHO-representant Sverige/Ann Nordén

Anmälan till utställning 2014

Ansökningar för ECAHO Utställningar 2014

De som önskar ansöka att anordna en utställning 2014 kan fylla i ECAHOs blankett

för respektive kategori.

Denna skall sedan sändas till SAHF - kansliet för godkännande av SAHFs styrels innan

den sänds till ECAHO för slutligt godkännande. 

1. Nationell Show eller C Nationell Show.

Anmälningen skall vara ECAHO tillhanda senast 30/11 2013

2. Internationell Show C och B

Anmälan skall vara ECAHO tillhanda senast 31/10 2013

3. Internationell Show A och Title Show

Anmälan skall vara ECAHO tillhanda senast 30 /9 2013

4. Special Utställning ex hel egypter

Anmälan skall vara ECAHO tillhanda senast 31/10 2013

Tänk på att sända Blanketten till SAHF i god tid för styrelse godkännande.

SAHF sponsrar alla som ordnar officiella ECAHO utställningar med rosetter. Skicka in propositioner, resultat och information till webmaster så lägger vi ut det på SAHFs hemsida. SAHF ska på samtliga ECAHO utställningar ha möjlighet att ha ett bord/monter med SAHF-information samt rätt att sätta upp en banner med SAHFs logotyp. 

 

ECAHO nytt

ECAHO NYTT från Årsmötet i Wien 2013.

1. Anna Stojanowska valdes till ny vice president i ECAHOs Executive Commission. Ingen ny invaldes.

2. Årsmötet godkände specialutställningar - tex Straight Egyptians - att hållas under ECAHOs flagg. Alla specialutställningar skall först godkännas av landets styrelse ( SAHF ) innan förfrågan skickas till ECAHO för slutligt godkännande.

3. Årsmötet godkände att utställningar får dela på poäng för huvud/hals, men det måste stå i propositionen. Detta är frivilligt för organisatören och inte en rekommendation.

4. Beslutades att avhålla Ringmaster-kurser årligen för de Nationella Ringmasters som önskar komma på ECAHOs lista. Dessa skall rekommederas av de nationella styrelserna (SAHF) först.

5. Årsmötet godkände prispengar på ECAHO utställningar. Organisatörer som önskar ha prispengar bör kontakta ECAHOs sekreterare om max summa och vilken procent som skall betalas till ECAHO.

6. Vaccinationer : Om man är osäker på vaccinationer kontakta DC Elisabeth Nilsson 0418-433333 eller gå in på ECAHOs hemsida: www.ecaho.com

ECAHOs representant för Sverige

Ann Nordén


Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.