Get Adobe Flash player

Ekonomi

Det har blivit fel siffror på några poster i ekonomiredovisningen i årsmöteshandlingarna och vi tackar de som snabbt upptäckte det så att vi kan publicera de korrekta. Vi kommer att så fort som möjligt publicera den ekonomiska redovisningen här på hemsidan samt att det kommer att delas ut på årsmötet.

Här finns de korrekta siffrorna:

Resultaträkning

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.